Търсене в този блог

неделя, 29 април 2018 г.

Социалната отговорност - другата страна на инвестирането

Когато говорим за инвестиции, ние обикновено гледаме на тях като на нещо, което ще ни донесе пари. Разнообразието от предлаганите в момента инвестиционни възможности е толкова голямо, че трудно би могло да им се направи дори бегла класификация. Днес ние можем да инвестираме в почти всичко, което е около нас - недвижими имоти, социални мрежи, бизнес, акции, валути и криптовалути, злато и т.н.

Според мейнстрийма, инвестицията е "дългосрочно влагане на парични средства или капитал за придобиване на финансови инструменти или други активи с цел да се постигнат печелившо възвръщане във формата на лихва, друг доход или повишаване на стойността на инструмента" (виж Arthur Sullivan - Economics: Principles in action).


Но инвестирането има и друга страна, която не бива да се подценява - това е социалната отговорност. Става дума за поемането на отговорност от страна на инвестиращия парите си - отговорност в какво именно инвестира. Етичните инвестиции са тези, които доминират растежа на световната икономика.

И макар да се говори основно за корпоративна социална отговорност (виж дефиниции тук: https://www.csr.bg/social-responsibility/definitions) , не трябва да забравяме, че и индивидуалните инвеститори имат социална отговорност. Нещо повече - с продължаващото децентрализиране на инвестиционното посредничество, ще нараства и значението на индивидуалната социална отговорност.

Всеки инвеститор, който има желанието да действа в дългосрочен план, знае че с инвестицията си в определена ниша, той способства както нейното развитие, така и отрасъла, към който тя принадлежи. В този смисъл при избора на инвеститорския си подход, всеки един от нас би следвало да има определена стратегия, според която да действа.

Бих ви посъветвал да се запознаете подробно с това, в което искате да инвестирате. Да знаете не само причината, поради която то ще ви донесе пари, но и каква е взаимосвързаността му с вашата стратегия. Лично аз никога не бих инвестирал в оръжия, макар в последните няколко години българските заводи за производство на оръжия да печелят неимуверно много - толкова много, че да изкривяват статистиката за БВП на човек от населението на областни градове като Стара Загора, например.

Добри инвестиционни мишени са блокчейн, p2p, както и глобалното децентрализиране на услуги.

Бъдете умни и спазвайте определена етика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар