Търсене в този блог

четвъртък, 29 август 2019 г.

Някои косвени характеристики, свързани с финансовия успех

Освен от стандартните неща, финансовият успех се определя и от някои косвени характеристики на отделния индивид - личностни и житейски. Например тези:


  • Психическа стабилност/устойчивост. 
  • Склонност към учене през целия живот. 
  • Липса на наследство и/или израстване в скромно семейство. 
  • Склонност към забавяне на удовлетворението. 
  • Склонност към това - да кажем "Не!" 

вторник, 4 юни 2019 г.

Изчисляване на лихва от P2P платформа

Това е моят начин за изчисляване на лихва от p2p инвестиране. Знаете, често в платформите се обявява една лихва, а в действителност нейната стойност е друга.
Ето как я изчислявам в Excel.

В първата клетка (А1) изписвам началната дата, от която съм започнал да инвестирам (формат на клетка - дата). Например 01.01.2019.
Във втората клетка (А2) изписвам началната сума (формат на клетка - валута). Например 1000 лв.
В третата клетка (А3) изписвам днешния ден - отново във формат дата, например 01.06.2019.
В четвъртата клетка (А4) изписвам размерът на сумата в p2p платформата към днешна дата, т.е. към дата 01.06.2019 той например е 1050 лв.

Фактически единствените клетки, които ще бъдат променяни от вас, са А3 и А4. Останалите изчисляват.

Дотук добре.

В А5 изчисляваме печалбата. Тоест А5=А4-А2. Формат на клетка - валута. В случая трябва да се появят едни 50 лева.
В А6 изчисляваме процент печалба. Тоест А6=А5/А2, като форматът на клетката трябва да е процент. В случая това е 5%.

четвъртък, 28 март 2019 г.

Спестяването на пари - един от сигурните пътища към финансова независимост.

Статистиките постоянно показват, че  по-голямата част от хората живеят месец за месец, което означава, че почти нямат спестявания. В днешно време едва ли един човек би оцелял в продължение на няколко месеца ако няма някакви доходи. Това означава, че постоянно зависим от заплата, правителствени програми, приятели, роднини и други подобни. Основната цел на спестяването е да се осигури много по-високо ниво на лична независимост и сигурност.

Нашата лична дисциплина на спестяване определя как се грижим за себе си и как правим планове не само за бъдещето си, но и за непредвидими събития, които често се случват и преобразяват живота ни. В никакъв случай не ви съветвам мигновено да започнете да практикувате агресивно увеличаване на паричните ви средства. Всъщност заделените средства биха могли да ни вдъхнат една допълнителна сигурност и да ни осигурят солидна основа, върху която да изградим своят план за финансова независимост.

Милионерът Красимир Дачев: Лесните пари си отиват бързо


събота, 16 март 2019 г.

Имате ли бюджет или това е тема табу за вас?

Много хора предпочитат да си затварят очите за темата за парите.
В най-добрия случай те виждат парите като стресиращи и мръсни, а в най-лошия - като зло. Но игнорирането на пари не работи, защото сметките не се плащат сами.

Създаването и определянето на бюджет ви дава структура и ред в живота. Той помага за изграждане на дисциплина и ви дава рамка, за да кажете „не“ на нещата, които не са в плана. 

Внимателно структурираният бюджет започва с идентифициране на вашите нужди, като наем, ипотека, вода, газ, електричество, автомобили, данъци и т.н. След като ги определите, върнете се  в началото и вижте къде можете да ги оптимизирате.

Какво е сложна лихва и как работи тя?

Откъс от книгата "Умни пари" на Стойне Василев. 

Няма да е истинска книга за лични финанси и инвестиране, ако не ти разкажа за сложната лихва. Тя е обявена от Албърт Айнщайн за 8-ото чудо на света и работи по следния начин: Ако имаш 1000 лева и ги инвестираш при 10% годишна доходност, след първата година ще имаш 1100 лева, нали? След втората ще имаш 1200 лева, а след 3 години - 1300, нали? Не бързай да казваш "Да", защото не е така. След втората година и самата лихва се олихвява и така ти ще имаш 1210 лева, а не 1200 лева.

четвъртък, 14 март 2019 г.

Дневната доза кафе, цигари и лотариен билет - колко струва това?

Колко струва в дългосрочен план дневната доза кафе, цигари и лотариен билет? Ето едни съвсем обикновени таблици, които смятат това:

неделя, 10 март 2019 г.

Пенсионирането

Голяма част от нас, когато сме млади и сме в разцвета на силите си не си даваме сметка, че част от нашата главна мисия е да оцелеем до пределна възраст. Нямаме ангажираност по природа и образование да мислим за етапа на пенсионирането 40 години преди да е започнало. С напредване на годините, респективно с наближаването на етапа на пенсиониране, ние все повече започваме да си задаваме въпроса:
Как ще живея с моята пенсия така, както съм живял до сега?

Ключови фактори при дългосрочното инвестиране

Какво различава дългосрочните инвеститори, когато става дума за ключовите фактори, които определят инвестиционния успех?

1.Различните времеви хоризонти?
2.Рискови апетити?
3.Институционални ограничения?

Различни за всеки инвеститор по степен на важност, те служат за уникална класация на ключовите фактори, които влияят върху инвестиционното му поведение и ефективност.
Това ще бъдат важните три въпроса за ключовите фактори, които ще измерват и определят инвестиционния успех за дългосрочните инвеститори през следващите десетилетия. Това също са въпросите, които ще провокират дебати и стратегиране за ключовите предизвикателства, пред които ще бъдат изправени през следващите десетилетия.  глобалните проблеми представляват голяма част от обяснителната сила сред факторите, които обясняват дългосрочните резултати на дадена компания. Следователно разбирането на тези глобални явления и навигирането им ще бъде от първостепенно значение за инвеститорите през 21-ви век.

Как изглежда вашият ден в няколко въпроса

Жилищното ви пространство е ”затрупано и объркано” или “просто и чисто”?

Пазиш ли неща (като дрехи), които вече не използваш?

Вашата среда улеснява ли емоциите, които постоянно искате да изпитате?

Дали вашата среда изтича или подобрява вашата енергия?

Имате ли ненужен дълг?

Знаете ли колко пари харчите всеки месец?

Знаете ли колко пари правите всеки месец?

Поведенчески финанси

Поведенческите финанси съчетават социалната и психологическата теория с финансовата теория като средство за разбиране, как движението на цените на пазарите на ценни книжа се извършва независимо от каквито и да било корпоративни действия.