Търсене в този блог

събота, 11 август 2018 г.

P2P инвестиране - наблюдение

Вероятно вече сте чували за p2p кредитирането и знаете, че съществуват две български платформи, свързани с тази дейност. Едната е iuvo, другата - klear. Макар да се различават съществено като дизайн и функционалности, и двете са лесни, удобни, интуитивни и - най-важното - носят ви пари.

Колегите от Forum finansi направиха Практически експеримент: Инвестиране в българска P2P платформа, с който запознават в детайли как работи една от тези платформи. Лично аз инвестирам и в двете, но Buy-back гаранцията на iuvo беше мотивът, който ме накара да инвестирам по-голяма част от парите си именно в iuvo. Вече съм писал за разпределението на риска в Klear, макар и да не споменавам директно платформата (виж статията ми Разпределение на риска).

Тук ще пусна данни от персоналния ми акаунт в iuvo. Информацията може да ви бъде полезна с оглед на очакванията ви от платформата. Трябва да спомена, че съм задействал едновременно 6 филтъра за автоматично инвестиране с цел разнообразяване на портфолиото.

Умишлено не публикувам датата на започване на инвестиране, тъй като сумата в сметката е внасяна поетапно, а не наведнъж. Това, което ви предоставям, е просто един отрязък от инвестиционния процес.


Тук е моментът да споделя как прогнозирах печалбата си в първите месеци от инвестирането.
Тъй като средната годишна възвръщаемост беше около 8 %, разделях 8-те % на 365 дни и така разбирах колко е дневният ми доход.

В случая 8% от 2165,78 се изчислява по следната формула: (2165,78*8)/100 = 173,2624.
Тази сума се разделя на 365-те дни в годината: 173,2624/365=0,4746915068493151.
Тоест ако всичко върви по план, ежедневно балансът по сметката ми би трябвало да нараства с 0,47 лв, като размерът на това всекидневно нарастване ще се увеличава, поради ефекта на сложната лихва. Преди време бях писал за ефекта от сложната лихва - вижте тук: 100 лв месечно могат да ви направят милионери... след 47 години.

Празните полета в таблицата ще бъдат допълвани с времето.

Дата

(д.м.г.)
Баланс по сметка 

(BGN)
Диверсификация

(брой кредити, в които е инвестирано)
Current

(сума на кредитите, които се изплащат в срок)
3-15 days delay

(обща сума на кредитите, които закъсняват между 3 и 15 дни)
16-30 days delay

(обща сума на кредитите, които закъсняват между 16 и 30 дни)
31-60 days delay

(обща сума на кредитите, които закъсняват между 31 и 60 дни)
60+ days delay

(обща сума на кредитите, закъсняващи повече от 60 дни)
4.8.18
2165.78 
176
1671.78
247.92
163.05
83.01
0
8.8.18
2166.40
178
1629.78
319.82
135.97
77.65
0
10.8.18
2167.13
183
1645.73
327.59
136.14
47.63
0
11.8.18
2167.89
1608.04
371.75
127.77
52.45
0
12.8.18
2168.22
193
1545.78
436.49
124.84
52.45
0
13.8.18
2168.31
194
1439.74
517.87
132.59
76.24
0
14.8.18
2169.12
196
1441.71
516.24
123.25
84.61
0

(Наблюдение: Към 12.08.2018 г. всички кредити (имам предвид в платформата изобщо, а не само в моя портфейл) в българска валута с лихвен процент над 10,01 % са в просрочие. Това може да се види от тази таблица: тук.)

Вероятно забелязвате, че за 10-дневния период печалбата е 3,34 лв, което на дневна база прави около 0,33 лв - което е с около 1/3 по-малко от 0,47 лв, за които споменах преди (виж над таблицата). Това се дължи на разнообразието от кредити, в които са разпределени парите. Виждате, че от 12.8.18 до 13.8.18 са генерирани 0,09 лв, а в следващия ден доходността е 0,81.

Броят кредити, в които се инвестира расте. Това е така, защото кредитите, в които е инвестирано, се изплащат и вече изплатената сума се инвестира в нови кредити.

Между другото, в moitepari.bg има няколко полезни публикации, свързани с P2P-инвестирането:
Продължаваме да следим движенията по сметката.

Дата
Баланс 
Диверсификация


Current

3-15 days delay

16-30 days delay

31-60 days delay

60+ days delay

15.8.18
2169.67
1404.68
556.71
124.34
79.89
0
20.8.1825.8.1830.8.1805.9.18
Наблюдение към цялостната платформа от 15.8.18:
Брой кредити в BGN: 7766, от които 3734 са в срок. От тях едва 17 кредити са с лихва над 8% (таблица). Да, август не е добър месец... 

Няма коментари:

Публикуване на коментар